O Nas

CasinoEuroPolska.com jest obsługiwana przez Applied Digital Media Limited, spółkę zarejestrowaną na Malcie pod numerem rejestracyjnym C-81741 i adresem siedziby Level G (Office 1/2016) Quantum House 75 Abate Rigord Street Ta’ Xbiex XBX1120 Malta  (“my”, “nasz”).

Zawartość CasinoEuroPolska.com służy wyłącznie celom informacyjnym i rozrywkowym i nie może być traktowana jako porada prawna jakiegokolwiek rodzaju.

CasinoEuroPolska.com jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, a CasinoEuroPolska.com nie gwarantuje dokładności informacji w niej wyświetlanych, ani tego, że strona internetowa będzie wolna od błędów, ani jej nieprzerwanej dostępności.

Niektóre funkcje przedstawione na CasinoEuroPolska.com mogą nie być dostępne we wszystkich jurysdykcjach ze względu na obowiązujące prawa i przepisy, a użytkownik strony internetowej jest odpowiedzialny za sprawdzenie tego.

CasinoEuroPolska.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym za jakiekolwiek straty, koszty, wydatki lub szkody, bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wtórne, przypadkowe lub inne, które mogą wynikać z korzystania (przez użytkownika strony internetowej lub w inny sposób) z informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Zawartość CasinoEuroPolska.com może ulegać zmianom bez uprzedzenia i nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania ze strony CasinoEuroPolska.com w przyszłości.

Własność intelektualna

 
CasinoEuroPolska.com jest naszym jednolitym lokalizatorem zasobów i nie wolno wykorzystywać tego adresu URL (ani żadnych innych adresów URL subdomen CasinoEuroPolska.com) na żadnej innej stronie internetowej lub platformie cyfrowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Linki do CasinoEuroPolska.com i jakichkolwiek jej stron nie mogą być umieszczane na żadnej innej stronie internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.


Jesteśmy właścicielem lub prawowitym licencjobiorcą praw do technologii, oprogramowania i systemów biznesowych wykorzystywanych w ramach CasinoEuroPolska.com.


Zawartość i struktura CasinoEuroPolska.com podlegają prawom autorskim ©, które są naszą własnością lub na które udzielamy licencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie do CasinoEuroPolska.com, w tym do wszystkich tekstów, grafiki, kodu, plików i linków należą do nas i CasinoEuroPolska.com nie może być powielana, przekazywana lub przechowywana w całości lub w części bez naszej pisemnej zgody. Korzystanie z CasinoEuroPolska.com nie nadaje żadnych praw do własności intelektualnej zawartej na tej stronie internetowej. Żadna część zawartości i struktury  CasinoEuroPolska.com nie może być kopiowana, powielana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, wyświetlana, zamieszczana lub transmitowana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.


Zgadzasz się nie używać żadnych automatycznych lub ręcznych urządzeń do monitorowania naszych stron internetowych lub jakichkolwiek treści na nich zawartych. Każde nieuprawnione użycie lub powielanie może być ścigane.

Polityka plików cookie i prywatności

Możesz przeczytać naszą Politykę plików cookie i prywatności tutaj. Należy mieć świadomość, że korzystanie z CasinoEuroPolska.com obejmuje pełną akceptację warunków naszej polityki plików cookie i prywatności. Dlatego prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu.